Author: Ledenadministratie

Bolswarder Bedrijvenvolleybaltoernooi

Beste leden,

Op woensdag 19 april 2023 organiseert Heren 2 weer het Bolswarder Bedrijvenvolleybal! Van 19u tot 23u wordt er in sporthal ‘De Middelzee’ gestreden om de Bolswarder Bedrijven Bokaal. Gemengde teams (tenminste twee dames per ploeg) van bedrijven en instellingen uit Bolsward en omgeving kunnen deelnemen aan dit toernooi.
Tijdens het toernooi wordt er gewerkt in drie categorieën: A, B en C. Bij de inschrijving zelf graag vermelden in welke klasse meegedaan wordt.
Opgave kan tot uiterlijk 9 april via hmol@fryske-akademy.nl. De kosten bedragen €70,00 per team. Dit bedrag dient voor 12 april overgemaakt te zijn naar bankrekeningnummer NL71 RABO 0308 7544 33 t.n.v. VC Bolsward onder vermelding van BBB 2023.
Ervaring leert dat er vaak meer teams mee willen doen dan dat er plek is, dus wacht niet te lang met opgeven!
Graag tot woensdag 19 april!
Organisatie Bolswarder Bedrijvenvolleybaltoernooi

Lees meer

Trainingstijden en teamindeling seizoen 2022-2023

Hierbij het nieuwe overzicht van de trainingstijden. Dit gaat in op maandag 28 augustus. Een aantal teams zal een week eerder starten, dit zal met de teams zelf besproken worden.

Vanaf volgend seizoen zijn de beschikbare uren op de woensdagen aangepast. Uit diverse gesprekken met de gemeente en andere sportverenigingen is naar voren gekomen dat we de zaal hebben tot 20.30u. Als gevolg hiervan moest er geschoven worden naar het Marne College.

Daarnaast is de teamindeling ook te vinden in de bijlages.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag.

TC VC Bolsward,

Monique, Wilma, Marianne, Folkert en Ingeborg

Trainingstijden VCB seizoen 2022 2023_220720_214350

Heren VCB 2022-2023

Dames VCB 2022-2023(1)

ABC VCB 2022-2023

Lees meer