Lidmaatschap

Proef trainen:
Ben je benieuwd of volleybal wat voor je is; kom dan geheel vrijblijvend 3x gratis meetrainen. Neem voor informatie contact op met de technische commissie via technischecommissie@vcbolsward.nl. In onderling overleg met trainers wordt bepaald bij welk team de nieuwe speler ingedeeld wordt.

Aanmelden lidmaatschap:
Wil je na 3x proef trainen definitief lid worden van onze vereniging: Meld je dan aan bij onze ledenadministratie. Maak hiervoor gebruik van het officiële aanmeldingsformulier. Aanmelding geschiedt voor minimaal het lopende seizoen (augustus t/m juli) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 12 maanden.

Spelerskaart met pasfoto:
Ga je wedstrijden spelen, zorg dan dat er een pasfoto bij de ledenadministratie komt. De pasfoto mag worden gemaild naar ledenadministratie@vcbolsward.nl. De ledenadministratie zorgt er voor dat deze foto bij de volleybalbond komt. Wanneer er geen pasfoto wordt aangeleverd door het betreffende lid, komt er ook geen spelerskaart.

Opzeggen lidmaatschap:
Aanmelding geschiedt voor minimaal het lopende seizoen (augustus t/m juli) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Opzeggen voor het volgende seizoen moet gebeuren voor 1 juli van ieder jaar. Opzeggen na 1 juli of gedurende het seizoen betekent dat contributie verschuldigd is voor het hele seizoen. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie door het lid zelf (dus niet via trainers of medespelers). Wanneer opzeggen per e-mail plaatsvindt, is de afmelding pas definitief bij ontvangst van bevestiging.

Vragen over contributie kunnen gemaild worden naar: penningmeester@vcbolsward.nl

Vragen over lidmaatschap kunnen gemaild worden naar: ledenadministratie@vcbolsward.nl