AVG

Zoals jullie mogelijk hebben vernomen is per 25 mei 2018 de AVG (algemene verordening persoonsgegevens) van kracht gegaan. Deze wetgeving is ook voor onze vereniging van toepassing.

Een belangrijke maatregel is onder andere dat wij aantoonbaar moeten hebben dat jullie als leden akkoord gaan met de verwerking van jullie persoonsgegevens[i]. Wij gebruiken deze gegevens voor de leden- en financiële administratie, maar ook voor communicatie naar jullie toe.

Wij bewaren jullie gegeven zorgvuldig in het ledenadministratiesysteem, beveiligd met een wachtwoord, zolang als je lid bent van VC Bolsward. Je hebt het recht om inzage te krijgen welke gegevens wij van jou bewaren. Ook heb je het recht om persoonsgegevens te verwijderen (zolang dit niet ter belemmering is van de uitvoering van je lidmaatschap).

Nieuwe leden geven middels het aanmeldformuliertoestemming aan ons om persoonsgegevens te verwerken. Voor de huidige leden moeten wij nog toestemming krijgen. Daarom wordt naar elk lid een mail verstuurd. Mocht je geen toestemming willen geven maak je dit kenbaar door de betreffende mail te beantwoorden vóór 31 januari 2019. Als je toestemming geeft hoef je dus geen actie te ondernemen.
Mocht je geen mail hebben ontvangen, laat het ons weten via ledenadministratie@vcbolward.nl


[i] Persoonsgegevens zijn gegevens die direct herleidbaar zijn aan een persoon zoals naam, adres, email, telefoon rekeningnummer.