Commissies en overig

Activiteitencommissie
Lisa Niezen
lisaniezen@hetnet.nl
Ilse Land
ilseland@hotmail.com


Beachvolleybal commissie
Algemeen mailadres:
beachvolleybal@vcbolsward.nl

Penningmeester
Laura Wierda

Algemeen lid
Theo Stor

Algemeen lid
Marjet Jellesma

Algemeen lid
Marleen Boonstra

Algemeen lid
Vacant


Contactpersoon circulatie (Technische commissie)
Jantina Tjalsma
cmvjeugd@vcbolsward.nl


Contactpersoon jeugd (Technische commissie)
A & B-jeugdteams
Nadja Berger
nadjaberger@planet.nl

C-jeugdteams
Angelique Franzen
hiemfran@home.nl
Doete Stor
dbvandalen@gmail.com


Materiaal beheer
Wilma Groenveld
Berchein 7
8702 CX Bolsward
0515-577558
wilmagroenveld@msn.com


Sponsorcommissie
Algemeen mailadres:
pr-sponsoring@vcbolsward.nl

Bestuurslid
Lotte Wiersma

Algemeen lid
Peter de Jong

Algemeen lid
Lotte Niezen

Algemeen lid
Martzen Deinum

Algemeen lid
Lonneke Zijlstra


Zaalhuur
Jeanet Franzen
jcfranzen1971@gmail.com


Scheidsrechterszaken
Marleen Boonstra (vacant)

Scheidsrechterscoördinator
Marleen Boonstra (vacant)

Scheidsrechtersbegeleider
Jelle Brouwer


Senioren technische commissie
technischecommissie@vcbolsward.nl

Heren
Atso de Jong
atsoh1@hotmail.com

Dames 1 t/m 4
Ingeborg Land
aize@hotmail.com
Marianne Dijkstra
mariannedijkstra1975@gmail.com

Dames 5 t/m 9
Wilma Groenveld
wilmagroenveld@msn.com


Webmaster
Rika Wind
webmaster@vcbolsward.nl

Marleen Boonstra
secretaris@vcbolsward.nl