Commissies en overig

Technische commissie

Heren 1 / Heren 2
Contactpersoon Folkert Boermans
folkertboermans@hotmail.com

Dames 1 t/m Dames 3
Contactpersoon Ingeborg Land
aize@hotmail.com

Dames 4 t/m Dames 7
Contactpersoon Wilma Groenveld
wilmagroenveld@msn.com

A, B & C-jeugdteams
Contactpersoon: Marianne Dijkstra
mariannedijkstra1975@hotmail.com

Circulatie (CMV)
Contactpersoon: Monique Wiersma
cmvjeugd@vcbolsward.nl

Algemeen: technischecommissie@vcbolsward.nl


Activiteitencommissie

Lisa Niezen
lisaniezen@hetnet.nl
Ilse Land
ilseland@hotmail.com
Merel Zijlstra
merzijl@outlook.com


Beachvolleybal commissie

Penningmeester
Laura Wierda

Algemeen lid
Theo Stor

Algemeen lid
Marjet Jellesma

Algemeen lid
Vallerie Harman

Algemeen lid
Vacant

Algemeen: beachvolleybal@vcbolsward.nl


Materiaal beheer
Wilma Groenveld
Berchein 7
8702 CX Bolsward
0515-577558
wilmagroenveld@msn.com


Sponsor commissie

Bestuurslid
Lotte Wiersma

Algemeen lid
Peter de Jong

Algemeen lid
Lotte Niezen

Algemeen lid
Martzen Deinum

Algemeen lid
Lonneke Zijlstra

Algemeen: pr-sponsoring@vcbolsward.nl


Zaalhuur
Jeanet Franzen
jcfranzen1971@gmail.com


Scheidsrechter zaken
Marleen Boonstra (vacant)

Scheidsrechter coördinator
Marleen Boonstra (vacant)

Scheidsrechter begeleider
Jelle Brouwer


Webmaster
Marleen Boonstra
secretaris@vcbolsward.nl