Bolswarder Bedrijvenvolleybaltoernooi

Beste leden,

Op woensdag 19 april 2023 organiseert Heren 2 weer het Bolswarder Bedrijvenvolleybal! Van 19u tot 23u wordt er in sporthal ‘De Middelzee’ gestreden om de Bolswarder Bedrijven Bokaal. Gemengde teams (tenminste twee dames per ploeg) van bedrijven en instellingen uit Bolsward en omgeving kunnen deelnemen aan dit toernooi.
Tijdens het toernooi wordt er gewerkt in drie categorieën: A, B en C. Bij de inschrijving zelf graag vermelden in welke klasse meegedaan wordt.
Opgave kan tot uiterlijk 9 april via hmol@fryske-akademy.nl. De kosten bedragen €70,00 per team. Dit bedrag dient voor 12 april overgemaakt te zijn naar bankrekeningnummer NL71 RABO 0308 7544 33 t.n.v. VC Bolsward onder vermelding van BBB 2023.
Ervaring leert dat er vaak meer teams mee willen doen dan dat er plek is, dus wacht niet te lang met opgeven!
Graag tot woensdag 19 april!
Organisatie Bolswarder Bedrijvenvolleybaltoernooi