Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Hierbij bent u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van VC Bolsward.

Datum: Dinsdagavond 10 oktober 2017
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Voormalige RES-kantine, sportpark Het Bolwerk

Agenda

1. Opening
    Presentielijst gaat rond
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige ALV 4 oktober 2016
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Vanuit het bestuur:

6. Korte terugblik op afgelopen seizoen
7. Vooruitblik: Beleidsplan 2017-2020

8. Financiën

  • Verslag kascontrole kascommissie seizoen 2016/2017
  • Begroting seizoen 2017/2018

9. Vrijwilligers gevraagd
10. Verslaglegging diverse commissies:

  • Sponsoring & promotie
  • Activiteiten Commissie
  • Circulatie Mini Volleybal (CMV)
  • ABC-jeugd
  • Technische Commissie
  • Materiaalbeheer
  • Scheidsrechterzaken
  • Beachvolleybal

11. Rondvraag
12. Afsluiting

Download agenda (.pdf)