Auteur: Webmaster

Agenda Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering, dinsdagavond 9 oktober, sportbar De Middelzee
Zaal open: 19:45 uur, de vergadering begint om 20:00 uur en eindigt ca. 21:30 uur.

1. Opening en mededelingen – presentielijst
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ALV 10 oktober 2017 en extra ALV 14 november 2017
5. Vanuit het bestuur:

a. Korte terugblik op afgelopen seizoen
b. Vooruitblik: concept Beleidsplan 2018-2023 ‘Met plezier samen volleybal beleven’

6. Financiën

a. Jaarverslag 2017/2018
b. Begroting seizoen 2018/2019

7. Kascontrole

a. Verslag van kascommissie Adri Bos (2e jr) en Lauran Spitters (1e jr)
b. Benoeming nieuwe kascommissie: Lauran Spitters en …? Wie stelt zich beschikbaar?

8. Verslaglegging diverse commissies:

• Sponsoring & promotie
• Activiteiten Commissie
• Circulatie Mini Volleybal (CMV)
• ABC-jeugd
• Technische Commissie
• Materiaalbeheer
• Regio-/scheidsrechterszaken
• Beachvolleybal

9. Bestuurswisselingen:

a. Aftredende bestuursleden:
Geartsje Rijpkema, sinds 24-7-2011- ledenadministratie – niet herkiesbaar
Marjan de Vries, sinds 01-10-2014 – secretaris – niet herkiesbaar
b. Nieuwe bestuursleden:
Benoeming Anna IJdema – ledenadministratie
Benoeming Marleen Boonstra – secretaris
c. Zittende bestuursleden:
Theo Stor, sinds 4-10-2016 – bestuurslid beachcommissie
Benoeming Theo Stor – voorzitter
Edith Wiersma, sinds 01-09-2013 – penningmeester – treedt af na seizoen ‘18/’19
Jantine de Boer, sinds 01-11-2014 – wedstrijdsecretaris – treedt af na seizoen ‘18/’19
Bauke Dam, sinds 01-01-2017 – bestuurslid PR&Sponsoring – herkiesbaar

10. Verslaglegging diverse commissies:

• PR & Sponsoring
• Activiteitencommissie
• Circulatie Mini Volleybal (CMV)
• A/B/C-jeugd : aftredend C-jeugd coördinator Angelique Franzen; wie stelt zich beschikbaar
• Technische Commissie
• Kleding en Materiaalbeheer
• Regio-/Scheidsrechterzaken
• Beachvolleybal

11. Rondvraag
12. Afsluiting

Download agenda (.pdf)

Lees meer

Inloopspreekuur van Fysio-Actief

Heb je last van een blessure? Volleybal er niet te lang mee door! VC Bolsward werkt samen met Fysio Actief voor optimale blessurebegeleiding.
Voor advies, trainingstips en met (sport-medische) vragen kunnen alle leden van VC Bolsward terecht bij het sportspreekuur van Fysio Actief. Het sportspreekuur  is gratis en zonder afspraak toegankelijk.

Wanneer? Iedere maandag van 19.00-20.00 uur*
Waar? Sporthal de Middelzee
*met uitzondering van reguliere schoolvakanties en zomerstop.

De kenmerken van Fysio-Actief:
• Sportspecifieke diagnostiek, behandeling en revalidatie.
• Snelle service
• Actieve aanpak

Het spreekuur
Het doel van het spreekuur is een screening van je blessure of andere sportmedische vragen. Er wordt tijdens het spreekuur niet behandeld.

Als je een afspraak wilt voor behandeling of als het voor jou niet mogelijk is om langs te komen tijdens het sportspreekuur, kun je ook direct contact op nemen met Fysio-Actief (tel. 0515–870005) en vragen om een afspraak bij één van onze sportfysiotherapeuten. Je kunt dan op werkdagen binnen 24 uur terecht. Ben je nog geen 18 jaar, vraag dan eerst toestemming aan je ouders.

Financiering
Het sportspreekuur is gratis toegankelijk. Vervolgbehandelingen (in de vorm van fysiotherapie en/of revalidatietraining) worden, als je aanvullend bent verzekerd, vergoed door je zorgverzekeraar.


Contactpersoon VC Bolsward:
Karin Smit

Fysio-Actief
Franekerstraat 3
8701 GB Bolsward
www.fysio-actief.nl
tel: 0515-870005

Lees meer