Nieuwsbrief april VC Bolsward

Dag leden en ouders van leden,

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen van een aantal zaken die op dit moment binnen onze club spelen. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten zijn de laatste algemene leden vergaderingen nogal tumultueus verlopen met bijvoorbeeld de onverwachte contributie verhoging, het tussentijdse vertrek van de voorzitter, de introductie van een nieuw beleidsplan etc.

Sportief succes
Ondanks het bestuurlijke geharrewar wordt er op sportief vlak erg goed gepresteerd, het zou zo maar kunnen zijn dat wij aan het einde van dit seizoen 6 seniorenteams hebben die kunnen promoveren. Of rechtstreeks kampioen te worden of via PD wedstrijden. Een resultaat, ongeacht de uitkomst, om nu al trots op te zijn.

Financiën
Onze financiële situatie heeft er helaas toe geleid dat we een tijdelijke contributieverhoging moesten voorstellen. Een besluit dat moeizaam en met terecht commentaar is goedgekeurd. Om te zorgen dat het ook echt tijdelijk is hebben wij ons als bestuur gebogen over het vergroten van inkomsten en het verlagen van uitgaven. Aan beide kanten maken we stappen. Enerzijds door het verhogen, continueren en verlengen van sponsor-inkomsten , anderzijds door goed te kijken naar de zaalhuur in overleg met de gemeente en de Nevobo. Wij hopen jullie hier aan het einde van dit seizoen meer concreter over te kunnen vertellen.[...]   Lees verder

Lees meer