Extra Nieuwsbrief December 2018

Dag leden en ouders van leden,

Na een aantal gesprekken met dames 1, de trainer Arjan Verseput, de Technische Commissie en afgevaardigde van het bestuur is besloten de samenwerking tussen Arjan en VC Bolsward per 1 januari 2019 te beëindigen.

De recente resultaten van ons eerste damesteam zijn geen aanleiding geweest voor deze beëindiging. Wij zijn van mening dat, om een volgende stap te maken in de verdere ontwikkeling van ons dames volleybal,er een andere wijze van training, begeleiding en coaching gewenst is.

Hiermee komt een eind aan een samenwerking van 3,5 jaar waarin Arjan de eerste twee jaar zowel dames 1 als 2 heeft getraind en mede hierdoor diverse successen geboekt zijn waaronder de recente promotie naar 1e Divisie. Hiervoor zijn wij Arjan veel dank verschuldigd. Zijn inzet, tijd en energie die hij als bevlogen volleybal-man in ons eerste dames team heeft gestopt heeft ons als VC Bolsward duidelijker op de kaart gezet.

Wij wensen Arjan dan ook veel succes toe in zijn verdere stappen binnen de volleybal gemeenschap.

Vanaf 1 januari zal Marco Draaisma, de huidige assistent-trainer, Arjan als hoofdtrainer opvolgen.Marco heeft een lange trainers ervaring bij onder andere Stânfries IJlst, VC Sneek en DBS Balk en zal deze mede inzetten om de verdere ontwikkeling vorm te geven. Ook Marco wensen wij veel succes met deze stap.

Ten slotte wil ik jullie allemaal graag hele fijne Kerstdagen en een gelukkig 2019 toe wensen.

Namens het bestuur,
Theo Stor