Coronatoegangsbewijs

Beste senioren en trainers van senioren,

Zoals aangegeven in onze berichtgeving van afgelopen dinsdagavond, zal bij deze extra informatie volgen over het controleren van coronatoegansbewijzen tijdens de trainingen. Vanwege de nieuwe maatregelen zijn we genoodzaakt om vanaf morgen (zaterdag 6 november), zowel bij trainingen als wedstrijden, iedereen te controleren op het hebben van een geldig coronatoegangsbewijs. Dit houdt in dat iedereen van 18 jaar en ouder gevaccineerd, recent hersteld of in de afgelopen 24 uur getest moet zijn op het coronavirus.

Wij hebben alle seniorentrainers gevraagd of zij bereid zijn om de QR-codes te controleren bij aanvang van de trainingen. Hier zijn alle trainers akkoord mee gegaan. Dit was voor ons reden om te besluiten dat de trainers de controle van de coronatoegangbewijzen voorafgaand aan de trainingen op zich zullen nemen.

Hoe moeten coronatoegangsbewijzen gecontroleerd worden?
– Om coronatoegangsbewijzen te controleren moet de “Coronacheck Scanner App” gedownload worden.
– Als er is gekozen om te starten met scannen, scan je de code met de camera van je mobiel. Een QR-code is alleen geldig als er onderaan het scherm beweging is.
– Na het scannen komt de voorletter, de eerste letter van de achternaam en geboortemaand in beeld. Wanneer dit overeenkomt met de gegevens op het identiteitsbewijs, kan op verder geklikt worden en zal er (bij een geldig coronatoegangsbewijs) een groen scherm verschijnen. Wanneer deze niet verschijnt, is het coronatoegangsbewijs niet geldig en mag deze speler niet deelnemen aan de training. De speler zal dan ook direct de sporthal moeten verlaten.

Hoewel wij rekenen op medewerking van een ieder, willen wij alle seniorenleden er op wijzen dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs én legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) bij wedstrijden en trainingen. Wanneer er bij controle blijkt dat dit niet het geval is, zullen de gevolgen in de vorm van kosten of boetes verhaald worden op het lid zelf.

We hopen op deze manier iedereen voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer er wel vragen zijn aan de hand van dit bericht, dan kan er contact worden opgenomen met één van de bestuursleden. We zullen ondanks de maatregelen er het beste van moeten maken met zijn allen zodat we het seizoen sportief kunnen vervolgen!

Bestuur VC Bolsward
Lotte Wiersma, Lisa Niezen, Anna IJdema, Ilse Land, Edith Wierda en Marleen Boonstra