Geef je op voor het Bolwerk Beach Toernooi!

De start van een nieuwe traditie

SC Bolsward, KV Westergo en Volleybal Club Bolsward organiseren in samenwerking met stadscafé het Veerhuys het Bolwerk Beach Toernooi. Dit wordt een prachtige sportieve start van het nieuwe sportseizoen waarbij iedereen van harte welkom is.

Op de laatste zaterdag van de zomervakantie, zaterdag 24 augustus, wordt op de beachvolleybalvelden op het Sportpark Bolwerk een toernooi georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen. Van 09.30 uur tot 13.00 uur de jeugd (van 10 tot 17 jaar) en vanaf 14.00 uur voor volwassenen. De teams bestaan uit minimaal 4 spelers en ervaring is niet vereist. De dag wordt afgesloten met een BBQ en muziek van Funky Rootz.

Opgave kan via: www.scbolsward.nl/1894/bolwerkbeachtoernooi/

De samenwerking tussen alle partijen is gezocht doordat er een gemis werd gevoeld aan een sportief verbindend treffen voor alle Bolswarders. Omdat we nu de faciliteiten hebben op het Bolwerk precies tussen de voetbal- en korfbalvelden, is er heel snel en met veel enthousiasme besloten hier een gezamenlijk feestje van te maken. Met de catering van het Veerhuys en in combinatie met ieder zijn eigen achterban wordt het een breed gedragen initiatief die aan de basis kan staan van een nieuwe traditie in het laatste weekeinde van de zomervakantie.

Wil je ook meehelpen met opbouwen, afbouwen, tellen, fluiten, scores verwerken of op wat voor manier dan ook je steentje bijdragen voor de hele dag of een deel daarvan? Geef je op via t.stor@ziggo.nl.