Ledenadministratie

Proeftrainen:
Ben je benieuwd of volleybal wat voor je is; kom dan geheel vrijblijvend 3x gratis meetrainen. Neem voor informatie contact op met de technische commissie (zie pagina bestuur). In onderling overleg met trainers wordt bepaald bij welk team de nieuwe speler ingedeeld wordt.

Aanmelden lidmaatschap:
Wil je na 3x proeftrainen definitief lid worden van onze vereniging: Meld je dan aan bij onze ledenadministratie. Maak hiervoor gebruik van het officiële aanmeldingsformulier. Aanmelding geschiedt voor minimaal het lopende seizoen (augustus t/m juli) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 12 maanden.

Contributie 2016-2017

Basis (€) Eventueel 2e training (€) Eventueel 3e training (€)
H1 210
H2 195
H3 100
D1 230 (2 uren) 130 (2 uren) 130 (2 uren)
D2 210 110 130 (2 uren)
D3 210 110
D4 210
D5 t/m D9 195
Alleen trainen (senioren) 155
A1 155 110
A2 155 110
B1 155 110
B2 155
C1 155 110
C2 155
C3 140 (1 uur)
Circulatie 100 (1 uur) 55 (1 uur)

Beachvolleybal alle leeftijden eenmalig 10 euro per seizoen.

*De bedragen zijn gebaseerd op trainingen van 1,5 uren.

*Reiskosten gemaakt voor wedstrijden etc. zelf verrekenen met het betreffende team.

Elk spelend lid is per jaar € 12,50 verschuldigd voor het kledingfonds. Deze bijdrage wordt tegelijk met de contributie geïncasseerd c.q. in rekening gebracht.

Jeugdleden die spelen bij een seniorenteam zijn de contributie verschuldigd die voor dat team geldt.

Spelerskaart met pasfoto:
Ga je wedstrijden spelen, zorg dan dat er een pasfoto bij de ledenadministratie komt. De pasfoto mag gebracht worden of digitaal toegestuurd. De ledenadministratie zorgt er voor dat deze foto bij de volleybalbond komt. Wanneer er geen pasfoto wordt aangeleverd door het betreffende lid komt er ook geen spelerskaart.

Opzeggen lidmaatschap:
Aanmelding geschiedt voor minimaal het lopende seizoen (augustus t/m juli) en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Opzeggen voor het volgende seizoen moet gebeuren voor 1 juli van ieder jaar. Opzeggen na 1 juli of gedurende het seizoen betekent dat contributie verschuldigd is voor het hele seizoen. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie door het LID ZELF (dus niet via trainers of medespelers). Wanneer opzeggen per e-mail plaatsvindt, is de afmelding pas definitief bij ontvangst van bevestiging.

Vragen over contributie kunnen gemaild worden naar: penningmeester@vcbolsward.nl

Vragen over lidmaatschap kunnen gemaild worden naar: ledenadministratie@vcbolsward.nl

Download het aanmeldingsformulier (.doc)