Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Hierbij bent u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van VC Bolsward.

Datum: Dinsdagavond 10 oktober 2017
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Voormalige RES-kantine, sportpark Het Bolwerk

Agenda

1. Opening
    Presentielijst gaat rond
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige ALV 4 oktober 2016
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Vanuit het bestuur:

6. Korte terugblik op afgelopen seizoen
7. Vooruitblik: Beleidsplan 2017-2020

8. Financiën

  • Verslag kascontrole kascommissie seizoen 2016/2017
  • Begroting seizoen 2017/2018

9. Vrijwilligers gevraagd
10. Verslaglegging diverse commissies:

  • Sponsoring & promotie
  • Activiteiten Commissie
  • Circulatie Mini Volleybal (CMV)
  • ABC-jeugd
  • Technische Commissie
  • Materiaalbeheer
  • Scheidsrechterzaken
  • Beachvolleybal

11. Rondvraag
12. Afsluiting

Download agenda (.pdf)

Lees meer

Digitaal resultaat invoeren vanaf dit seizoen

De Nevobo zaalcompetitie gaat vanaf seizoen 2017-2018 digitaal. Alle competitiewedstrijden worden dan ingevoerd via het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Bijgevoegd is een handleiding om uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat.

Download handleiding (.pdf)

Op naar 100% DWF
Hoewel DWF resultaat invoeren eenvoudig aan te leren is, zijn er middelen beschikbaar om dat zo goed mogelijk te doen. Hierboven is de de ‘DWF stappenflyer’ bijgevoegd; een handleiding waarop voor iedere gebruiker, stap voor stap, wordt toegelicht hoe het werkt. Deze stappenflyer komt ook te liggen op de wedstrijdtafel, in de wedstrijdkoffer en map, zodat elk team kan zien hoe het DWF optimaal gebruikt kan worden. De ‘DWF stappenflyer’ is ook online (Nevobo-site) beschikbaar, net zoals een uitgebreide handleiding, een FAQ en een lijst van DWF gebruik bij de soorten competities en toernooien om aan te geven welke competities over gaan op het DWF. Binnenkort volgt ook een demofilmpje van ‘resultaat invoeren’ (Nevobo-site).

Nog meer voordelen

Omdat meteen na invoering in DWF de gegevens worden bijgewerkt, hebben gebruikers altijd een actueel overzicht. En, ook prettig, nadat het volledige team aan het begin van het seizoen is ingevoerd, hoeft de rest van het seizoen alleen nog maar binnen het DWF aan te worden gevinkt wat de juiste teamsamenstelling is. Daarnaast is het niet meer nodig om de wedstrijdformulieren te verzamelen en op te sturen.

3e divisie en hoger
Voor teams die uitkomen in de 3e divisie of hoger geldt nog wel de verplichting om, bij gebruik ‘resultaat invoeren’, de stand ook bij te houden op een (vereenvoudigd) wedstrijdformulier. Dit hoeft niet meer te worden opgestuurd, maar dient tot het einde van het seizoen wel bewaard te worden.
Clubs mogen natuurlijk ook het ‘live bijhouden’ formulier gebruiken; daarvoor is echter wel een goede WiFi verbinding in de sporthal nodig.

Meer informatie over het DWF is te vinden op www.nevobo.nl/dwf.

Met sportieve groet,

Bestuur VC Bolsward

Lees meer

Slottoernooi Beachvolleybal

Op zaterdag 26 augustus vind het slottoernooi van het beachvolleybal plaats!

Programma

09:30 Beachvolleybal toernooi Circulatie & Jeugd (B, C, opgave in 3-tal)
13:30 Beachvolleybal toernooi Senioren & A’s

Hoog: heren of dames 2×2 | Laag: heren of dames 3×3

Nieuw!! Pearkebeachen (dame en heer)

Opgave per team (uitgezonderd circulatie). In aanmelding teamnaam en zaalniveau (waar van toepassing) vermelden.

Locatie: sportcomplex het Bolwerk

E-mail: beachvolleybal@vcbolsward.nl
Facebook: Beachvolleybalbolward
Twitter: @BeachvolleybalB

 

Download poster (.pdf)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lees meer